Материали 1-10 от 2

Сделки на стоковите борси 11 стр.

Сделки на стоковите борси

От юридическа гледна точка борсовата търговия се характеризира с голяма простота. Страните по сделката се договарят по два пункта – цената и броя на контрактите. Страните по борсовите сделки са купувачите и продавачите на стоката, но те са представени ...
nerven
1 0