Материали 1-10 от 3

Българската фондова борса актуални проблеми и тенденции 95 стр.

Българската фондова борса – актуални проблеми и тенденции

В настоящата дипломна работа ще разгледам темата за Българската фондова борса (БФБ), нейните проблеми и тенденции. Обектът на дипломната работа е Българската фондова борса, нейните особености и как функционира...
gecata_maina
0 0
Българска фондова борса и сравнение на дейността й с европейски фондови борси 37 стр.

Българска фондова борса и сравнение на дейността й с европейски фондови борси

Българска фондова борса – София АД е лицензирана от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса на 09.10.1997г. и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната....
messi
86 11