Материали 11-20 от 12

Български фолклор 6 стр.

Български фолклор

Фолкорът на всеки един народ, в това число и на българите, е тясно свързан с поминъка. Тъй като за нашия етнос=народ основният поминък е свързан със земеделие и животновъдство, то и фолклорът ни съответно има аграрно-скотовъден характер...
dannyboy
12 1