Материали 1-10 от 7

Предмет на социалния контрол 6 стр.

Предмет на социалния контрол

Предмет на социалния контрол. За предмета на научно изследване и изучаване и за предмета (обекта) на контролното въздействие винаги са давани различни определения. В някои от тях предметът на изследване и обектът на контролиране се приемат еднозначно...
cblock
0 1
Проблеми на контрола относно устойчивото развитие 60 стр.

Проблеми на контрола относно устойчивото развитие

Глобалният поглед над света, който стана възможен след техническата революция, излизането на човека в космоса, транспортните и комуникационните възможности, които са плод на миналния ХХ-и век, е неизменна част от концепцията за устойчиво развитие....
emoto_92
2 0
Рейтинговане 73 стр.

Рейтинговане

Рейтингът е оценката или преценката за нещо по отношение на качеството, количеството или някаква комбинация от двете. Той е вид класация, която подрежда класираните обекти по някакви относително трайни техни характеристики...
gecata_maina
0 0
Данъчен контрол върху данък добавена стойност 72 стр.

Данъчен контрол върху данък добавена стойност

Вътрешните икономически източници на финансови средства се свеждат основно до бвп ( брутен вътрешен продукт ). Той изразява съвкупната стойност на всички произведени в националното стопанство стоки и услуги в продължение на една година....
admin
9 5
Методи принципи и подходи в контрола Същност и видове метод 12 стр.

Методи, принципи и подходи в контрола. Същност и видове метод

Перманентност на контрола – принцип за непрекъснатост, за възможност и потребност да се обхващат процесите в тяхната цялост, без прекъсване. Този принцип не е свързан с тотален контрол за всяка дейност...
admin
44 2