Материали 21-30 от 31

Ензими и изоензими 17 стр.

Ензими и изоензими

Познанията ни за ензимите датират още от зората на човешката история. Първите процеси, които са овладели хората в древността, са били алкохолната и млечно - киселата ферментация. Те са били използвани от шумери, египтяни, гърци...
ivan40
66 2
Биотехнологии 12 стр.

Биотехнологии

Водорасли наричаме организмите, които са произлезли във водата, живеят предимно в нея и имат самостойно хранене (автотрофни организми). Те са много разнообразни по отношение на оцветяването, устройството, размножаването и други особености...
ivan40
17 0