Материали 1-10 от 9

Неопозитивизъм 8 стр.

Неопозитивизъм

Неопозитивизмът е направление във философията през ХХ век, известно oще като логически позитивизъм и логически емпиризъм. Според неопозитивизма знание за действителността се получава само в конкретно научното мислене, а философията е възможна като...
ivan40
0 2
Античната философия като културен феномен 12 стр.

Античната философия като културен феномен

За да разгледаме Античната философия като културен феномен, ще е очаквано да разгледаме състоянието на културата на глобалното общество от XXI век (което и ще ни отдалечи от философията в началото) и самата Антична философия.
4 1
Коперниканският преврат на Имануел Кант 26 стр.

Коперниканският преврат на Имануел Кант

Имануел Кант е немски философ, неговата основна философска доктрина е трансценденталния идеализъм. Неговите най-известни съчинения са "Критика на чистия разум" и "Критика на способността за съждение"...
cblock
20 1
Философски скептицизъм Кант 8 стр.

Философски скептицизъм (Кант)

Ако направим ретроспективно наблюдение върху предисторията на понятията съмнение и скехтицизъм, без преувеличение можем да твърдим, че те са привличали вниманието в една или друга степен на редица представители...
ivan40
30 0
Философия и комуникативна култура 9 стр.

Философия и комуникативна култура

От ранното си ученичество сме запомнили и често чуваме да се преповтаря, че в живота, в повечето случаи, успяват не знаещите и отстояващите класическите духовни ценности, а инициативните, активно-агресивните, овладели "философията на живота"...
ivan40
12 0
Диалектиката в скептично-критичния модел на философското познание 9 стр.

Диалектиката в скептично-критичния модел на философското познание

Историята на философията говори за многобройните и обстойни анализи и критики, на които е бил подложен скептицизмът от страна на редица представители на философията през годините. Очевидно е неизбежно скептицизмът да бъде бъде подминат от критиката...
ivan40
6 0
Скептицизмът на Дейвид Хюм 6 стр.

Скептицизмът на Дейвид Хюм

Философската слава при Дейвид Хюм идва сравнително късно. Когато през 1739 г. на лондонския книжен пазар се появява дебелият том на "трактат за човешката природа" по думите на неговия автор, е бил посрещнат като "мъртвородено"...
ivan40
21 0
Проблема за истината и неистината вярасъмнениеубеждение 12 стр.

Проблема за истината и неистината (вяра,съмнение,убеждение)

Истината и съмнението са един и същ порядък. Съмнението исторически възниква по социални причини с гносеологическо предназначение и не може да се откъсне от истината...
admin
21 1