Материали 1-10 от 2

План-конспект на тема костенурка 4 стр.

План-конспект на тема костенурка

В началото на ситуацията използвам словесния метод беседа (за костенурката, за това как се движи и т.н.), като психологическа нагласа. Обяснение - описвам устно последователността на извършване на операциите...
dannyboy
12 3