Материали 1-10 от 11

Здравословни и безопасни условия на труд 8 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд

Грижата за здравето и сигурността на хората на работното им място е израз не само на социалната отговорност на мениджърите към сътрудниците им, но също е и стремеж за формиране на определи характеристики на организацията....
lubega
0 1
Мoтивaция cъщнocт видoве кoнцепции мяcтo рoля и знaчение нa здрaвнaтa oргaнизaция 73 стр.

Мoтивaция – cъщнocт, видoве, кoнцепции, мяcтo, рoля и знaчение нa здрaвнaтa oргaнизaция

Мoтивaциятa е тaзи cилa, кoятo кaрa хoрaтa дa дейcтвaт, пocтъпвaт и дa cе oтнacят kъм някoгo или нещo в рaзлични cитуaции и oбcтoятелcтвa пo нaчин, кoйтo те caми изберaт. Хoрaтa ca пoдлoжени кaктo нa вътрешни, тaka и нa външни влияния...
rusev02
0 0
Модел за изследване на организационната култура на Хофстеде 7 стр.

Модел за изследване на организационната култура на Хофстеде

Хофстеде разработва модел, в който са представени 4 основни фактора: властническа дистанция, избягване на неопределеността, индивидуализъм/колективизъм и мъжественост/женственост...
nerven
97 2
Подбор и назначение на персонал 13 стр.

Подбор и назначение на персонал

Подборът и назначаването на нови работници и служители обхваща привличането на подходящи кандидати за определена длъжност, преценяване на техните качества от гледна точка на изискванията за длъжността и организацията като цяло, вземане на решение на...
ivan40
2 0
Програма за мотивация на персонала 62 стр.

Програма за мотивация на персонала

Персоналът служи като лична връзка на фирмата с клиентите. Представителя по продажбите е лицето на фирмата за много от нейните клиенти и от своя страна осигурява много от необходимата на фирмата обратна информация за клиента...
dannyboy
11 2
Работни екипи и комуникациите между служителите 15 стр.

Работни екипи и комуникациите между служителите

Комуникацията е дума, която се среща във всички езици на света. Без комуникация хората престават да се разбират един друг, бизнесът би замрял, правителствата биха паднали...
nerven
2 1
Управление на конфликтите 13 стр.

Управление на конфликтите

Курсовата работа съдържа информация за: същността на конфликта, видовете конфликт в организацията, начините за решаване на конфликта, положителните страни на конфликта в организацията и др.
ger1t0
33 4