Материали 1-10 от 2

Оценка на функционaлните особеностии регионалното значение на проекта за тунел под проход Петрохан 10 стр.

Оценка на функционaлните особеностии регионалното значение, на проекта за тунел под проход „Петрохан”

Краткосрочните програми представляват план за действие за предстоящата година със съответни срокове и отговорници. Планираните средства от държавния бюджет се определят в тригодишната бюджетна прогноза, като се следват насоките за развитие....
admin
2 0