Материали 1-10 от 19

Защо компетентностите са неизменна част от съвременната представа за образованост 2 стр.

Защо компетентностите са неизменна част от съвременната представа за образованост?

Успешното реализиране в нашето съвременно общество няма как да се случи без най-важните качества на един индивид, които са компетенциите...
aronn
158 10
Преподаването- професионализъм предизвикателство или осъзнат риск 5 стр.

Преподаването- професионализъм, предизвикателство или осъзнат риск

Идеята за педагогически риск при преподаването се свързва с общата представа за риска, изхожда се от презумпцията, че самото обучение в училище носи в себе си латентен риск. това произтича от факта...
cblock
256 11
Принцип за нагледност 4 стр.

Принцип за нагледност

Същността на принципа за нагледност се изразява в това усвояването на учебното съдържание да съчетава словесното изложение и непосредственото възприемане от учениците на изучаваните предмети и явления и техните изображение...
emoto_92
27 2
форми на възпитание 12 стр.

форми на възпитание

Основните компоненти на възпитателния процес(цел, задачи, принципи, съдържание, средства, методи, форми и резултати от възпитанието) определят главните операции, които са свързани с неговото реализиране....
mOn
14 0
Анализ на категориите обект предмет закономерности цел и задачи на педагогиката 2 стр.

Анализ на категориите обект, предмет, закономерности, цел и задачи на педагогиката

Понятието обект на педагогическата наука почти не се изследва. Когато явленията се изучават в тяхното системно единство, тогава обектът на всяка частна наука се изследва като компонент на по-обща...
ndoe
23 0