Материали 1-10 от 1

Разработка на подсистема Студент в WEB базирана система за управление на учебния процес 108 стр.

Разработка на подсистема "Студент" в WEB базирана система за управление на учебния процес

Основна цел на дипломната работа е да се разработи и представи информационна система, която да автоматизира административната дейност във ФХСИ на ХТМУ, свързана с обмена, контрола, достъпа и качеството на информация, като тази система ще има...
nezabravima
12 0