Материали 1-10 от 10

Сравняване на методи за предсказване на свойства на въглеводородите от химичната им структура 46 стр.

Сравняване на методи за предсказване на свойства на въглеводородите от химичната им структура

Изучаването на връзката между свойствата и структурата на химичните съединения отдавна е една от основните задачи на химията и химичната технология...
messi
0 0 0
Нови зависимости за предсказване на октановите числа на въглеводороди 78 стр.

Нови зависимости за предсказване на октановите числа на въглеводороди

Октановото число е стандартен показател за антидетонационните свойства на въглеводородите и техните смеси, влизащи в състава на стоковите бензини. То може би в най-голяма степен влияе върху експлоатационните качества и цената на горивата за двигателите...
gecata_maina
0 0 0
Методите за оценяване на променливите на непрекъснат биотехнологичен процес 53 стр.

Методите за оценяване на променливите на непрекъснат биотехнологичен процес

Биотехнологичните процеси протичат с участието на живи микроорганизми, вируси, клетки от животни и растения, както и техните компоненти и екзопродукти. Така те се различават съществено от процесите, които протичат в неживата природа...
silviQ
0 0 0
Монозахариди - основни химични свойства и получаване на по-важните от тях 14 стр.

Монозахариди - основни химични свойства и получаване на по-важните от тях

Монозахаридите са въглехидрати, които не могат да се хидролизират. В зависимост от наличието на кетонна или алдехидна група в молекулата им се разделят на алдози и кетози, в зависимост от броя на въглеродните им атоми биват тетрози, петнози, хектози...
lubega
0 1 0
Компютърни Системи 12 стр.

Компютърни Системи

1.DDR3 Оперативната памет като че ли в момента е в сериозен прогрес и въпреки че съвсем скоро ще се появи DDR3 (три компании имаха готови образци Corsair, Quimona и OCZ), развитието на DDR2 буквално се случва всеки ден.
pelikan
2 0 0