Материали 1-10 от 1

Реклама Видове реклама Съпоставка на рекламата по електронно-излъчвателните медии и медиите за печатна реклама 22 стр.

Реклама. Видове реклама. Съпоставка на рекламата по електронно-излъчвателните медии и медиите за печатна реклама

Рекламата е всяко съобщение, чиято цел е да насърчи реализацията на предлагани на пазара стоки и услуги. В най-тесен смисъл под "реклама" се разбира самото рекламно дело, поместването на рекламни послания в печата или...
mOn
17 2