Материали 1-10 от 2

Изследване на смущения по механизми А1 и В1 на система ILS на летище Варна 13 стр.

Изследване на смущения по механизми А1 и В1 на система ILS на летище Варна

Във настоящата курсова задача разглеждам системата ILS. Тя се води система за близка навигация изгражда се от две равнинни решетки.
rusev02
5 1