Материали 1-10 от 2

Курсова работа по производствени технологии 34 стр.

Курсова работа по производствени технологии

Технологичен анализ, примерен технологичен маршрут, предварително технологично нормиране, определяне типа на производство, избор на заготовката, избиране на машини, инструменти и приспособления на детайл вал - машинен елемент с права геометрична ос...
lubega
51 15