Материали 1-10 от 5

Аутсорсингът в публичната сфера 9 стр.

Аутсорсингът в публичната сфера

Обект на изследване в настоящия доклад е публичният сектор, който представлява система от държавни и общински институции, които управляват публичната собственост, осъществяват данъчно облагане, произвеждат и предлагат публични блага...
nerven
0 2
Аутсорсинг 16 стр.

Аутсорсинг

Аутсорсингът (от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using или използване на външни ресурси") става част от бизнес речника през 80-те години на ХХ век, а след 90-те години се наблюдава развитие на тази практика в...
cblock
42 3
Съвременният неолиберален модел на икономическа глобализация и предприемаческата дейност 34 стр.

Съвременният неолиберален модел на икономическа глобализация и предприемаческата дейност

Развитието на конкуренцията, преобладаването на иновационния тип растеж, акцентът върху частната инициатива, характерен за икономическите програми на...
mOn
16 3