Материали 1-10 от 2

Гражданско право - предмет система източници 7 стр.

Гражданско право - предмет, система, източници

Понятието гражданско право се използва в различен смисъл. Под това понятие се разбира съвкупността от правни норми, които регулират гражданскоправните отношения между правните субекти. Съвкупността от тези норми се нарича обективно гражданско право...
messi
1 1