Материали 1-10 от 40

Търговско право 34 стр.

Търговско право

Понятие за търговско право. Място на ТП в правната система и характерни черти. Източници и понятие за ТП - като обективно право и като учебна дисциплина, която се чете във ВУЗ. Целта е да даде необходими знания и умения за тяхното... .
ndoe
5 1