Материали 1-10 от 20

Извори Писмени и устни Издания на изворите 23 стр.

Извори. Писмени и устни. Издания на изворите

Изворът винаги дава информация за отминали времена. в историческото развитие на обществото има периоди, за които няма извори. Тогава търсим информация в народното творчество. в зависимост от това дали...
loli
11 0
Право на Европейския съюз 25 стр.

Право на Европейския съюз

Двете Световни войни играят важна роля за възникване на идеята за обединена Европа. Призива на В.Юго за обединяване на Европейските държави се поставя като основен фундамент за запазване на европейската култура...
lubega
1 0