Материали 1-10 от 15

Политика на национална сигурност 15 стр.

Политика на национална сигурност

Политиката на сигурност формулира преди всичко основните възгледи, цели, задачи и програми за осигуряване на върховните обществени и държавни интереси във всички техни аспекти, включително областта на военната сигурност...
gecata_maina
0 0
Лекции по политика и публична власт 16 стр.

Лекции по политика и публична власт

Процеса на глобализация в какви направления върви. Развитието на комуникациите през 21 век на средствата за превоз на пътници и товари, увеличаването на придвижването и намаляване на времето за предвижване все повече превръщат света в единен и цялостен...
cblock
0 0
Организационна култура на политическа партия 11 стр.

Организационна култура на политическа партия

Изучаването на тази култура в България, започва още в средата на миналия век, но основно се акцентира върху него, след проблемите през 1989г. Тя е смесица от стари и нови възгледи, ценности и идеи. Консервативните идеи, които още царуват в мислите на...
nerven
1 0
Организационна култура на политическа партия 11 стр.

Организационна култура на политическа партия

Изучаването на тази култура в България, започва още в средата на миналия век, но основно се акцентира върху него, след проблемите през 1989г. Тя е смесица от стари и нови възгледи, ценности и идеи. Консервативните идеи, които още царуват в мислите на...
the_magicer
4 0
Закона за енергийна ефективност и позиция на всеки гражданин при сформирането му 6 стр.

Закона за енергийна ефективност и позиция на всеки гражданин при сформирането му

Законът има за цел насърчаване на енергийната ефективност чрез система от мерки и дейности на национално, отраслово, областно и общинско равнище като основен фактор за повишаване конкурентно способността на икономиката....
admin
1 0