Материали 1-10 от 2

Банково счетоводство 12 стр.

Банково счетоводство

Основен закон, който регламентира дейността на банковата система е Закона за БНБ. Чрез него се определя паричната единица в Република България. Чрез закона се определя и това, че БНБ е единствен емисионен център в страната....
ndoe
10 0