Материали 1-10 от 9

Олигополни пазари 8 стр.

Олигополни пазари

Олигополните пазари представляват междинна пазарна ситуация между чист монопол и монополистично конкурентен пазар. Защо подобно заключение има основание? Кои характеристики на олигопола го правят уникална пазарна структура? ...
ndoe
7 2
Какво е холдинг и каква би трябвало да бъде ценовата политика ако предметът на дейност на бизнеса е автомобилостроенето 5 стр.

Какво е холдинг и каква би трябвало да бъде ценовата политика, ако предметът на дейност на бизнеса е автомобилостроенето?

Според Търговски Закон (ТЗ) чл. 227 холдинговото дружество е АД (акционерно дружество), КДА (командитно дружество с акции) или ООД (дружество с ограничена отговорност)...
nezabravima
0 0
Амортизацията-същност и влияние върху паричните потоци на фирмата 7 стр.

Амортизацията-същност и влияние върху паричните потоци на фирмата

Амортизацията представлява процес на постепенно пренасяне на стойността на дълготрайните материални и нематериални активи в себестойността на готовия продукт...
ivan40
11 0
Публичният сектор същност форми на проявление и роля за развитието на икономиката в даден регион 8 стр.

Публичният сектор – същност, форми на проявление и роля за развитието на икономиката в даден регион

Публичен сектор съществува във всяко цивилизовано общество. В него се произвеждат стоки и услуги за обществено ползване, чието производство се финансира от средствата, набрани чрез данъци и други постъпления, определени със закон...
ivan40
8 3
Пищови по Микроикономика 2 стр.

Пищови по Микроикономика

Микроикономиката е наука, която изяснява общите принципи на функциониране на индивидуалните пазарни субекти. Изходен пункт е пазарът, но тук неговото действие се конкретизира с изясняването на еластичността на търсенето и предлагането и видовете...
mOn
24 0
Пазарна структура същност видове и пазарно поведение на фирмите в тях 12 стр.

Пазарна структура – същност, видове и пазарно поведение на фирмите в тях

Пазарна структура – същност и видове. пазарната структура е начинът на организация и функциониране на обособения пазар, който се предопределя от позицията на продавачите и купувачите...
admin
61 0