Материали 81-90 от 195

11 теми за изпита по микроикономика 8 стр.

11 теми за изпита по микроикономика

Търсенето на крайни стоки и услуги е само едно от реш., които домакинст. взима едновременно.всяко домакинс, трябва да вземе 3 основни реш.- колко търси от всяка стока, колко труд да предлага и колко от своя доход да похарчи и да спести.
loli
11 2
Пазарно търсене 24 стр.

Пазарно търсене

Индивидуално и пазарно търсене: в икономическата теория и практика като се говори за търсене, се разбира платежоспособно търсене. Първото условие за осъществяване на дадена покупка е наличието на определено количество пари за...
messi
14 0