Материали 71-80 от 195

Микроикономика 23 стр.

Микроикономика

На микроикономиката са посветени от втора до пета част. Тя разглежда икономическото поведение на отделните икономически фактори (главно фирми и домакинства), както и на конкретните пазари и производства.
messi
6 0
Микроикономика 13 стр.

Микроикономика

Основни въпроси на общата теория на икономиката. Предмет на икономическата дейност са само ограничените блага. Ограничеността възниква, защото ресурсите не са достатъчни за задоволяване на неограничените човешки потребности. Ограничеността отговаря на...
nezabravima
5 0
Еластичност на търсенето и предлагането 8 стр.

Еластичност на търсенето и предлагането

Пазарното търсене проявява различна чувствителност към измененията във факторите, влияещи върху нея. В икономическата теория тя се нарича еластичност. Измерва се посредством коефициент на еластичност, който е мярка на тази чувствителност.
ndoe
15 4