Материали 1-10 от 6

Курсова задача по дисциплината Количествени методи и статистика 7 стр.

Курсова задача по дисциплината "Количествени методи и статистика"

Да се състави двойствената задача на дадената изходна задача. Да се определи коя от двете задачи ще бъде с по-малък брой променливи при решаване със симплекс метода и за нея да се състави симплекс таблица, след което да се пресметнат ...
ndoe
16 1