Материали 61-70 от 77

Глобалната финансово-икономическа криза и нейното отражение върху икономиката на България Поуки от кризата и антикризисни политики 11 стр.

Глобалната финансово-икономическа криза и нейното отражение върху икономиката на България. Поуки от кризата и антикризисни политики

Това е първата голяма криза на глобализацията и тя трябва да бъде добре разбрана и да се извлекат необходимите поуки от нея. Въз основа на тях, ръководителите на държавите, на бизнеса, на финансовите институции, на банките и др.....
ndoe
67 4
Макроикономически ползи и разходи от членството на България в Европейския съюз 19 стр.

Макроикономически ползи и разходи от членството на България в Европейския съюз

Икономическата интеграция на България в Европейския съюз е продължителен процес. Неговото начало беше, когато страната започна да съобразява своето законодателство и институции с тези на съюза, а фирмите да приемат стратегии, които да ги направят...
ndoe
11 1
Политика спрямо малките и средните фирми и нейните измерения в България 54 стр.

Политика спрямо малките и средните фирми и нейните измерения в България

Развитието на икономическите отношения винаги е било белязано в една или друга степен от присъствието и намесата на държавата. В модерното стопанство тя изпълнява функции по балансирането на частните и обществените интереси, като в зависимост от конкретни
admin
2 0
Икономическа нестабилност и безработица 3 стр.

Икономическа нестабилност и безработица

Определение за безработица. Последици от безработицата. Структура на населението. Измерване на безработицата и примерни задачи. Форми на безработицата. Безработица и пазар труда. Закон на Оукън....
admin
22 0
Съвкупни разходи 7 стр.

Съвкупни разходи

Всяко изменение в някой от съвк. разходи се отразява върху величаната на съвк. производство. Има ли и каква е връзката между всеки от тези разходи по отделно и съвкупното производство във текущия период от време....
admin
30 1