Материали 1-10 от 7

Възникване история на компютърната лингвистика основни направления и подходи 8 стр.

Възникване (история) на компютърната лингвистика, основни направления и подходи

Компютърната лингвистика е интердисциплинарна област, която се занимава със статистически или правила за моделиране на естествения език от изчислителна гледна точка....
lubega
0 1
Психолингвистични и социолингвистични проблеми на междуезиковите контакти и чуждоезиковото обучение 18 стр.

Психолингвистични и социолингвистични проблеми на междуезиковите контакти и чуждоезиковото обучение

Психолингвистиката (или психология на езика) е дял от езикознанието (лингвистиката), който изучава процесите на образуване, възприемане и формиране на речта в тяхната съотнесеност със системата на езика....
admin
12 1