Материали 1-10 от 14

Анимация в туризма 9 стр.

Анимация в туризма

Анимацията като алтернатива на ежедневието. Ваканцията - функция на свободното време. Длъжностни изисквания към аниматора. Личностни изисквания към аниматора. Функционални изисквания към материално техническата база...
admin
80 1
Япония в България Аниме и Манга в рамките на българската действителност 18 стр.

Япония в България: Аниме и Манга в рамките на българската действителност

Представяне на аниме и манга в България, кратко описание на двата жанра. Описание на излезлите до този момент заглавия, представяне на клубове и списания, свързани с Аниме и Манга....
messi
8 0