Материали 1-10 от 16

Измерване в комуникацията 10 стр.

Измерване в комуникацията

Цел на настоящат разработка е да се утонят свойствата на един клас реактивни параметрични двуполюсници, съдържащи кондензатори, резистори, бобини и аналогов ключ, които са изследвани в разновидности...
ivan40
1 0
WEB базирана Информационна система за обслужване работата в Адвокатска Кантора 54 стр.

“WEB базирана Информационна система за обслужване работата в Адвокатска Кантора”

Съществуват информационни системи за медицина, библиотеки, административните среди, фирми и други търговски учреждения, банки, също юридически и много други.
aronn
30 1
проектирането на контролер който се управлява по GSM мрежа 51 стр.

проектирането на контролер, който се управлява по GSM мрежа.

Програмното осигуряване на контролера е разработено на езика С с помощта на средата С51. Реализирани са следните функции и команди за управление на GSM модула:
aronn
5 1
Оптични кабели 26 стр.

Оптични кабели

В реферата основната цел е да се представи начина на изработване на оптични нишки, какво представлява оптичния кабел. Обяснила съм също така конструкцията, параметрите и характеристиките на оптичните нишки и оптичните кабели....
ivan40
2 0
Цифрова схемотехника 15 стр.

Цифрова схемотехника

Да се проектира импулсна схема с ТТЛ елементи, която при всяко нечетно натискане на бутон да генерира правоъгълни импулси с честота на повторение 175 кHz и коефициент на запълване 0,22, а при всяко четно натискане на същия бутон да генерира импулсна...
dannyboy
22 0