Материали 1-10 от 16

Йорданка Филаретова и благотворителността във възрожденска и следосвобожденска София 104 стр.

Йорданка Филаретова и благотворителността във възрожденска и следосвобожденска София

Целта на анализа е в цялостност проследяване на благотворителното дело в България и в частност в София, като акцента на анализа цели на база историческия преглед на живота на Йорданка Филаретова...
aronn
0 0
Минало и настояще на читалище Пробуда 1907 с Тишевица община Враца 87 стр.

Минало и настояще на читалище "Пробуда 1907", с. Тишевица, община Враца

Българското читалище е една необикновена институция с особено място в историята на България. То има потенциала да оцелее, да се обнови и развие, и да играе ключова роля в развитието на българското общество. Възраждането на читалището като център на...
ndoe
9 1
Облик и характер на костюма на населението на Средновековна България в периода на второто царство Наблюдения върху Средновековния текстил по археологически и иконографски данни 80 стр.

Облик и характер на костюма на населението на Средновековна България в периода на второто царство. Наблюдения върху Средновековния текстил по археологически и иконографски данни.

Народното облеклото е художествена изява на българите. То представлява значителен дял от националната ни култура. В процеса на своето развитие българското облекло е приемало елементи от облеклото на траки и прабългари, както и други влияния...
daniche90
0 0
Храмове от нашите земи - българските манастири сравнителен анализ на манастирите в Северна България и манастирите в Софийско XV-XVII в 73 стр.

Храмове от нашите земи - българските манастири (сравнителен анализ на манастирите в Северна България и манастирите в Софийско XV-XVII в.)

Оцелелите през първите векове на робството манастирски обители се превръщат в съкровищници на книжовни и културни ценности, в пазители на народността и крепители на българския дух...
messi
0 0
Курсова работа по Икономическа Култура на тема Икономическата култура на град Перник 32 стр.

Курсова работа по Икономическа Култура на тема: "Икономическата култура на град Перник"

Перник е сред „любимите” градове на българските медии, които умишлено или не постоянно засилват негативния нюанс към града в съзнанието на средностатистическия българин, било то посредством прекалено доукрасяване....
admin
11 3
Произходът на Кирил и Методий в България 18 стр.

Произходът на Кирил и Методий в България

Кирил и Методий са едни от най-видните представители на книжовността. Те създават българската азбука още преди редица векове и благодарение на тяхната дейност се оставя силен отпечатък върху културния живот в България...
nerven
0 0
Защита на културното наследство в България Исторически аспекти 10 стр.

Защита на културното наследство в България. Исторически аспекти

Културните стандарти и политиката за опазването на културните ценности в България имат своите корени през Възраждането. Именно тогава започва преходът към модернизацията и европеизацията на българия в рамките на Османската империя....
admin
27 2