Материали 1-10 от 9

Външна политика на Република България между двете световни войни 76 стр.

Външна политика на Република България между двете световни войни

Предмет на настоящата дипломна работа е външнополитическият курс на България между двете световни войни. Задачата, която съм си поставил, е изследването на българската външна политика през периода 1919 – 1939 година...
daniche90
0 0
Българите като народ 237 стр.

Българите като народ

Тази книга е проглед към приказната хилядолетна история на българския род. Тук са подбрани и подредени най-съществените събития от този история и е направен опит за оценка на влиянието им върху съдбата на народа ни. Ползвани са данни от трудовете на ....
ndoe
2 1
Петър Асен и Калоян бунтовници и царе Възкресението на България 1186 - 1207 3 стр.

Петър, Асен и Калоян – бунтовници и царе. Възкресението на България (1186 - 1207)

Попадането на България под византийско робство води след себе си поредица от социалнополитически, стопански, религиозни и културни промени. Самостоятелното българско духовенство е постепенно заменяно от гръцко, държавнополитическата традиция...
ivan40
11 0