Материали 1-10 от 4

Сеитбообращения при различни системи на земеделие 14 стр.

Сеитбообращения при различни системи на земеделие

В миналото в понятието "система на земеделие" различните автори са влагали различно съдържание. Така А.В.Советов пише, че различните форми, с които се изразява земеползването, е прието да се наричат система на земеделие...
admin
17 1