Материали 1-10 от 12

Здравен проект за quotМБАЛ Пловдивquot АД 17 стр.

Здравен проект за "МБАЛ – Пловдив" АД

Все по-голяма става ролята на интензивната медицина и реанимацията в съвременния свят на оскъдни ресурси и растящи заплахи за общественото здраве. Бързите темпове на урбанизация, механизация на труда, растящото битово и улично насилие...
the_magicer
0 0
Здравната система в България с акцент върху основните проблеми 10 стр.

Здравната система в България (с акцент върху основните проблеми)

Здравната система е съвкупност от всички организации, институции и ресурси, които произвеждат дейности, целящи подобряване, поддръжка и възстановяване на здравето...
emoto_92
7 1
Проблеми на здравеопазването в някой от развитите и развиващите се страни в тчи в България 27 стр.

Проблеми на здравеопазването в някой от развитите и развиващите се страни в т.ч.и в България

Здравето е сред основните блага, които дават смисъл на човешкия живот, както и сред основните човешки права, заложени в международното право. За индивидите и семейството здравето осигурява възможността за персоналното развитие и икономическа...
lubega
1 0
Анализ и оценка на качеството на здравните грижи 12 стр.

Анализ и оценка на качеството на здравните грижи

Травмите и отравянията заемат 4.6 % от общия брой на причините за смърт . Те са третата по важност причина за смърт в траните от Европейската общност, а в България на четвърто място сред различните причини за смъртност.
loli
5 0
Финансиране на здравеопазването 15 стр.

Финансиране на здравеопазването

В отговор на тежките проблеми на обществената данъчно - финансирана система на здравеопазване и като продължение на общите тенденции в страните от Централна и Източна Европа, в нашата страна се реформира системата на здравното осигуряване...
nerven
11 1