Материали 1-10 от 15

Възможности за оценяване и измерване на ефективността на комуникациите на фирма 88 стр.

Възможности за оценяване и измерване на ефективността на комуникациите на фирма

Основната цел на разработката е да разкрие важността на комуникационната политика на фирмата, както и чрез практически анализ да се оцени нейната ефективност, като средство, влияещо върху поведението на потребителите...
daniche90
0 0
Отчитане и анализ на примера на предприятие Крис Транс ООД 74 стр.

Отчитане и анализ на примера на предприятие "Крис Транс ООД "

Финансовият резултат е обект на счетоводството. Възниква в следствие от дейността на предприятието и служи за определяне на ефективността му. Най- общо, под финансов резултат се разбира разликата между реализираните през периода...
cblock
3 0