Материали 1-10 от 18

Автоматизация на производството 5 стр.

Автоматизация на производството

Върху скоростта на изменение на параметрите оказва влияние и стареенето на автоматизиращите средства. Установени са три основни фактора, обуславящи процеса на стареене....
admin
37 2
Изследване на програмируеми логически контролери 5 стр.

Изследване на програмируеми логически контролери

Plc са програмно управлявани устройства. Програмата извършва управлението на контролера, в смисъл, че при активирането на входен сигнал от логическо или аналогово входно устройство се изработва съответстващ....
admin
14 1
Изследване на система ТП-ДПТ 14 стр.

Изследване на система ТП-ДПТ

Построяванията са пет стойности на ъгъла на управление, четири за изпра-вителен и една за инверторен режим. Линейната част на характеристиките е изчертана по формулата....
admin
1 0
Мелнично - Елаците-мед 6 стр.

Мелнично - Елаците-мед

След транспортиране на материала до фабрика преминава през редица процеси. Първияат процес след транспортиране е средно и ситно трошене. Материала бива натрошен в коносни трошачки след това бива сортиран, като преминава през сито...
messi
16 0
Оценяване на параметрите на типови линейни непрекъснати динамични модели въз основа на преходни характеристики на обектите 8 стр.

Оценяване на параметрите на типови линейни непрекъснати динамични модели въз основа на преходни характеристики на обектите

Зададени са стойности на преходни характеристики на динамични системи в конкретни моменти от времето в интервала до установяването им.
ndoe
4 0