Материали 1-10 от 19

Управление на електромеханични системи 13 стр.

Управление на електромеханични системи

Реверсирането на ДПТ може да се осъществи с превключване или на котвената или на възбудителната намотка. Това превключване може да се реализира посредством .....
aronn
13 2
Синтез на робастна система с цифров регулатор от втори ред за управление в Ethernet мрежа 45 стр.

“Синтез на робастна система с цифров регулатор от втори ред за управление в Ethernet мрежа”

Времевите колебания трябва да са незначителни в сравнение с динамиката на управляващия процес или да са предвидени в проекта
aronn
5 0
Оценяване на параметрите на типови линейни непрекъснати динамични модели въз основа на преходни характеристики на обектите 8 стр.

Оценяване на параметрите на типови линейни непрекъснати динамични модели въз основа на преходни характеристики на обектите

Зададени са стойности на преходни характеристики на динамични системи в конкретни моменти от времето в интервала до установяването им.
ndoe
4 0