Други

Компютърни мрежи и у-ва6

Компютърни мрежи и у-ва
(0 от 0 гласували)

Като определение за компютърна мрежа се счита две или повече устройства свързани заедно и споделящи информация и ресурси.

Мрежите се делят на два основни типа – peer-to-peer (p2p)  и client/server (клиент/сървър).

 

Мрежови устройства:

 

1. Router:

Маршрутизатор е апаратура, която свързва мрежи и насочва/маршрутизира информация към компютрите в мрежата. Router-ът предлага връзка между мрежите и Интернет. Router-те са устройства на  сложното междулинейно взаимодействие . Те са по-бавно отколкото мостове (bridges) и switches, но правят “умни” решения за това как да определят пътя, или изпращат пакети.

Router-те могат да бъдат компютри със специален мрежов софтуер инсталиран на тях или други устройства. Router-те съдържат таблици на MAC адреси и поддържа проверка по четност за валидност на МАС адресите (адреси на мрежовите адаптери). От мрежовите устройства за връзка Router-а работи на трето ниво. Съхранява информацията в собствени бази от данни. Като основна функция изпълнява проверка за валидноста на IP адреса (при True продължава да предава, а при False спира).  Свързва два IP адреса или поне две мрежи.  При свързване на две мрежи от различен тип е добре да се настрои Gateway или още т.нар. портал.

 

2.Gateway (портал):

Порталът е свързващо устройство, което свързва два различни типа мрежи. Порталът получава информация, превежда я, така че мрежата, по която ще я предава, да може да я възприеме и след това изпраща преведената информация към целта. Може да е хардуер, който се свързва  към мрежа или софтуер, който превежда информация, изпратена с различни протоколи, по една и съща мрежа. Предава IP (протокол за връзка) адреса на router-а.

 

3. Modem:

Модем е оборудване, което свързва компю-търа към Интернет през телефонна линия. Модемът, понякога  е единствената възможност за връзка към Интернет. Модемите са бавни и много от новите технологии, като например поточното видео, не работят добре през модемна връзка. Модемите имат два начина на изпълнение: вътрешни (internal) и външни (external). Като устройства изпълняват функцията на router-и през телефонната линия. Поддържат проверка за грешки като хардуерно или софтуерно изпълнение. Модемите дават възможност на компютрите в мрежата да обменят информация. Думата модем е съкращение от Модулатор-Демодулатор. Модемите използват телефонните линии, за да обменят информация. Тя се превръща от цифрова информация в края на мрежата до аналогова информация, която може да се предава по телефонната линия и след това пак се превръща в цифрова информация, за мрежата приемник на информацията.

 

4. NIC – Network Interface Card (Мрежова Интерфейсна Карта):

Компютърът се свързва в мрежа, или може да комуникира с мрежа, посредством мрежова интерфейсна карта (NIC). Има няколко типа NIC карти—Ethernet, Token ring и безжични (безжичната технология на Apple се нарича AirPort Extreme). Много компютри използват безжични или Ethernet мрежови карти. Компютрите с Ethernet карта се свързват към мрежата по кабел - усукана двойка, известен също като Cat-5 кабел. Компютрите с безжична мрежова карта се свързват посредством високочестотни вълни. Всеки NIC има MAC адрес (6 бит.) и той е идентичен. MAC адреса може да се промени с софтуер например. Така вашият компютър може да бъде използван за подслушващо у/во, или да крадете трафик (бил той Internet или мрежов). Внимавайте, защото ако сте голяма мрежа използваща антени, лесно ще бъдете засечен по MAC адреса на антената. Той не може да се променя.

 

5. Hub (възел или мрежов концентратор)

Hub-ът е устройство, което предлага да се включат повече у/ва към Ethernet мрежа. Когато използвате hub, мрежата променя своята топология на Star (звезда).

Когато данните пристигат в hub-a, те се предават на всеки комютър, което зоначава, че ако не са предназначени за определен комютър те се игнорират от него и  се предават на следващия докато достигнат целта. Мрежите свързани с hub са по уязвими на атаки. Понякога hub-овете са наречени концентратори, тъй като те служат като точка на  централната връзка за Ethernet LAN. Възелите са най-често използвани в Ethernet 10BASE-T или 100BASE-T мрежи, макар, че има други мрежови архитектури които ги използват.

 

6.  Switch:

Мрежовият комутатор (Switch) до голяма степен подобен на hub-а. Докато hub-ът приема сигнал от един компютър и го разпраща по мрежата, комутаторът взима информация от мрежата и изпраща тази информация на точно определено място. Комутатор се използва само в Ethernet мрежите.  Предава данни както Half Duplex, така и Full Duplex. Снабден е с по два буфера за всеки порт (получаване, предаване). Декодира сигнала в цифров вид и подържа проверка по четност. Работи на второ ниво. В Switch-а се записват МАС адресите (6 bit) в специална таблица по която бива откриван получателя. По този начин не може да се получи смесване на информация както при hub-a. Може да поддържа около 400MB трафик.

 


Компютърни мрежи и у-ва

Коментари