Microsoft Word

Писмо със звук6

Писмо със звук
(0 от 0 гласували)


Писмо със звук


Чрез Word  може да изпратите писмо (doc файл) с музикален фон или с вашия глас на приятел, приятелка или любим човек. Докато човека чете писмото (doc файл),може да слуша изпратената му музика или нежно послание.

Ето как става:


 1. ви начин-зрез WAV формат.
 2. Запис

  Отваряте doc file

  -insert object-Wave sound. Появява се Sound Recorder-a и в документа се появява високоговорителче.

  -Натиска се Record (червения бутон) и се започва запис на посланието чрез микрофона.

  -След приключване на записа се натиска стоп.Recorder-a се затваря от X и документа се запазва с име и място по желание. За проверка се отваря файла и се  кликва върху високоговорителя.

  Аудио файл

  -От Sound Recorder-а Edit-Insert file. Посочва се фала

  -Sound Recorder-а се затваря от X и документа се запазва с име и място по желание

  -За проверка се отваря файла и се кликва върфу високоговорителя.


 3. ри начин
 4. -Единия от похватите е :след Inser-object (независимо какво е осветлено)-Create fro file Browse-all files- (link to file and display as icon не трябва да бъдат маркирани.) Посочва се файла (например mp3) Може да се случи обаче файла да не се приеме-излиза съобщение. В този случай ползваме другия похват: Намира се файла и с натиснат бутон на мишката се привлича върху отворения DOC файл. В отворения документ се изписва името и формата на файла.

  Doc файла се запаметява с име и място по желание.

  -За проверка- кликва се върху името на файла. Излиза следния надпис:

  "You are about to activete and ebedded object that may contain viruses or be otherwise harmful to your computer. It is important to be sertain that is from trustworthy sourse. Do you want to continue?Успех!!

Писмо със звук

Коментари