JavaScript

Обекти6

Обекти
(0 от 0 гласували)

Обекти

Javascript  е обектноориентиран език. Обектите в javascript се описват заедно със свойствата и методите им. Методите на обектите се отнасят до начина на изпълнението на самия обект. Нека да вземем за пример обект от реалния свят, какъвто е прозореца. Методите на обекта прозорец ще бъдат отваряне и затваряне, а свойствата му например ширина и височина. В javascript нещата не са по-различни. Ето например ние досега използвахме един обект заедно със метода му в почти всички примери дотук. Това е обекта document заедно със метода му write. И докато в разговорния език можем да обясним обекта със свойствата и методите му като кажем "широкия прозорец се отваря", в javascript за тази цел се използва разделител точка "." (document.write, image.border и т.н.)

    Сега ще разгледаме по-подробно някои обекти в javascript, за да разберем за какво става дума. Може би най-често срещания обект в javascript и прозореца на браузъра. Той носи името window. С помощта на javascript можете да го отваряте, затваряте, както и да правите други работи с него. Вижте например най-долната лента в прозореца на браузъра. Тя се нарича статус-бар (status bar). В нея се описва моментното състояние на браузъра, като скорост на връзката (при Netscape) URL на който се намирате в момента и т.н. Вие можете да променяте информацията в статус-бара с помощта на свойството status на обекта window. Вижте как става това:

<HTML>
<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
window.status="statusbar"
</SCRIPT>

<BODY>
</BODY
</HTML>

    Редът window.status променя стойноста на статусбара. Така например можете да направите надписа в статус бара да бъде заглавието на страницата ви.

    За разлика от свойствата на обектите, методите описват действията, които могат да се извършват с тях. Методи са open, write и т.н. Ако сравняваме javascript с разговорния език, обектите са съществителните, свойствата на обектите са прилагателни, а методите на обектите са глаголи (те в действителност са си глаголи: open, close, write, click, sort, concat и т.н.)
    Да разгледаме метода open на обекта window. Този метод отваря нов прозорец. Синтаксиса му е window.open(), като в скобите се слага URL на адреса
, който трябва да се отвори с новия прозорец. В следващия пример ще сложиме на екрана картинка и при посочване с мишката върху нея ще се отваря нов прозорец с адрес www4u.search.bg:

<HTML>
<BODY>
<IMG src="clickme.jpg"
onMouseover="window.open('https://www4u.search.bg')">
</BODY>
</HTML>

В този случай при настъпването на събитието onMouseover се отваря нов прозорец (виж урок Събития).

Ето и някои от най-често срещаните обекти заедно с методите и свойствата им:

обект

свойства

методи

document

bgColor
image
location
title

write
writeln
open

image

border
height
width
src

 

window

location
history
frames
name

close
open
prompt
scroll


Обекти

Коментари