Финанси

Тестът включва въпроси относно факторите на икономическата активност, бюджетните разходи, методите на мажоритарното гласуване, системата на взаимните услуги и влиянието на инфлацията. Всички въпроси са затворени и изискват само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 23:09:05
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои икономически индикатори формират приоритетно настоящата икономическа активност?

  2. Какви сдружения са синдикатите?

  3. Как се променя през последните години относителния дял на дотациите в общата сума на бюджетните разходи?

  4. Бюджетните разходи с променлив характер:

  5. Проспективната сметка е насочена към:

  6. Мерките за регулиране на негативните външни фактори имат за цел:

  7. За мажоритарно гласуване в публичния избор е валидно правилото:

  8. Системата на взаимните услуги:

  9. Системата на взаимните услуги предполага:

  10. Разпределението на доходите се определя като съвкупност от финансови подходи, целящи балансиране на бюджетите: