Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. ДМ (депозитен мултипликатор) е равен на:

  2. Кога има монометализъм?

  3. Кога има биметализъм?

  4. През какви форми преминава размяната на стоките?

  5. За всеобщата форма на размяна на парите е характерно, че се:

  6. Според съвременните представи за функциите на парите функцията „платежно средство“ припокрива класическите функции на пари „платежно средство“ и:

  7. Чрез коя функция се се създават условия за ликвидиране на парични задължения?

  8. Кои са основните видове пари?

  9. Къде се произвеждат българските монети?

  10. Билонните монети са:

Основи на финансите (част 1)

Тест за студентите от УНСС в икономическите специалности. Съдържа 21 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 22:51:13
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin