Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. В кой ред фразеологизмите НЕ са синоними?
 2. Заменете подчертания израз така, че смисълът в изречението да се запази.
  Както пишех домашната си работа, чух шум от падащ предмет в съседната стая.
 3. Определете времето на подчертаната глаголна форма в изречението: Когато пристигнах в градчето, всички бяха наизлезли на площада да посрещат височайшите гости.
 4. Определете по какво съвпадат подчертаните глаголни форми в изречението Домашната работа не е написана, а ти излизаш навън.
 5. Кое изречение е написано без грешка?
 6. За коя част на речта се отнасят следните граматически особености: род, лице, число?
 7. Кое твърдение НЕ е вярно? Еднородни части в изречение могат да бъдат:
 8. В кой ред изречението е просто по състав:
 9. В кой от редовете е допуснато неправилно членуване на имената от мъжки род?
 10. Думите подводен, воденичар, водолаз, водоем, вода, водораздел са:

Тест Български език ДЗИ 002

Тест по Български език за матура.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita