Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Колко варианта на интегриране в комплексната организация на специфичния възпитателно - образователен процес по изобразителни дейности има?

  2. В основата на художественото въздействие стои

  3. Изобразителните дейности рисуване, апликиране, моделиране целят да подпомогнат децата с:

  4. В резултат на взаимодействие между музиката и изобразителното изкуство се развива:

  5. Живописният тон включва?

  6. Идеята, темата и сюжетът са елементи на композицията, които присъстват в:

  7. Кога видният немски историк и писател Е. Лесинг е съзрял в един или друг смисъл и в някаква степен интеграционните аспекти и възможни релации на изобразителното изкуство с другите изкуства?

  8. Кога рисунката замества още недостатъчно развитата реч и служи за изразяване на мислите и чувствата?

  9. Художествената илюстрация на дадено литературно произведение е за?

  10. Как интеграционното обучение влияе върху умственото развитие и интелектуалното възпитание?

Изкуство и възпитание - теми 7-15

Тест по предмета "Изкуство и възпитание", включващ някои характеристики на възпитанието чрез изкуство, същност на възпитанието чрез изкуство, мястото на изкуството в обществото, естетическото и художествено възпитание. Тестът съдържа 29 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-05 16:39:48
Предмет: Култура и изкуство
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 29 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin