Формули за съкратено умножение

Тест по математика за седмокласници, целящ определяне нивото на усвояване на материала от формули за съкратено умножение. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-04 18:22:04
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Изразът (0,1х - 5)2 е тъждествено равен на:

 2. Степента на едночлена 43а(-х)2у4а2х , в който а е параметър, е:

 3. След опростяване на израза (х + 1)(х - 1) + (х2 + 2х + 4)(2 - х) се получава:

 4. От посочените равенства тъждество е:

 5. Ако х + у = 7 и ху = 5, то стойността на израза х2 + у2 е:

 6. Нормалният вид на дадения многочлен (х2 - 2х + 1)(- 3х + 2) - х(5 - 3х)(х - 1) - 2 е:

 7. При коя стойност на параметъра а многочленът

  4х(х2 - 3х + a) - 8ах2(х - 4)2 + 12(х - 1)(х2 + х + 1)

  не съдържа член от трета степен в нормалния си вид?

 8. След извършване на умножението (2z + x)(4z2 - 2xz + x2) се получава:

 9. Числената стойност на израза (1 - х)3 + 2 - х2(3 - х) за х = 2 - 12/3 е:

 10. Ако m е степента на едночлена 14a3x6yz3, в който а е параметър, то стойността на израза

  (m - 1)2 + (m + 1)2 - (2m - 1)(2m + 1) е равна на: