Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Спрямо кислорода елементите от 6А група проявяват:
 2. Кое от водородните съединения на елементите от 6А група (с обща формула Н2Е) е без миризма и няма отровно действие?
 3. Без кое от водородните съединения на елементите от 6А група, животът в растителния и животински свят е немислим?
 4. Кое водородно съединение на елементите от 6А група във воден разтвор не проявява киселинни свойства?
 5. Разтварянето на сярна киселина във вода е:
 6. Кое правило е задължително при разреждане на концентрирана сярна киселина с вода?
 7. Концентрираната сярна киселина е силен окислител, защото при разлагане се разлага и се отделят следните вещества:
 8. С кой от изброените метали разредената сярна киселина не реагира?
 9. Кое от посочените химични съединения се използва като реактив за доказване на сярна киселина и нейните разтворими соли?
 10. В кой ред са изброени всички необходими реактиви за извършване на посочените преходи?
  himia test

Тест - по химия 008

Тест - по химия за конкурсни изпити

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita