Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Какви количества вещества се съдържат в?
  58.5g NaCl; 16g H2; 42g N2
  M(NaCl) = 58.5
  M(H2) = 2
  M(N2) = 14
 2. Как се изменя химичния характер на алкалните елементи с нарастване на относителната атомна маса?
 3. Какви количества вещества NaCl и N2O се получават при неутрализация на 5 molNCl със 5 molNaOH?
 4. Кое от посочените твърдения е вярно?
 5. Получена е смес от три части вещества със състав АБС. Може ли да се изчисли масовата част (W) на всяко чисто вещество?
 6. Моларна концентрация на един разтвор представлява:
 7. Приготвени са три разтвора от NaON, които съдържат 40g/l; 20 g/l; 4 g/l M(NaOH) = 40 Моларните концентрации на разтворите са
 8. Каква е моларната концентрация на Cl-(CCl-) в разтвори на NaCl, MgCl2 и FeCl3 с еднакви моларни концентрации - С = 1 mol/l?
 9. Скоростта на химичната реакция е мярка за изменението на:
 10. Факторите, които определят скоростта на химичните реакции са:

Тест - по химия 005

Тест - по химия за конкурсни изпити

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita