Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Къде се появява християнството за първи път?
  2. Кой започва да проповядва християнското учение?
  3. Никейският събор е свикан през:
  4. Кой владетел във Византия въвежда титлата „василевс“?
  5. Стара Велика България е създадена през:
  6. Комитат е:
  7. Кан Тервел помага на Юстиниан II да се възкачи на престола през:
  8. Битката при Върбишкия проход е през:
  9. Ислямът се появява през:
  10. През коя година се е състояла битката при Поатие?

Тест по история за 8-ми клас на тема ''Раждането на Средновековна Европа''

Тестът по история е междинен и се състои от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 8-ми клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-01 03:20:06
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin