Тест - по химия 002

Тест - по химия за конкурсни изпити

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой ред съединения, азотът проявява само трета валентност:
  2. Едно от наименованията на посочените съединения е грешно. Кое е то?
  3. Кое от изброените химични свойства не е характерно за неметалите?
  4. В кой ред са написани химичните формули само на основни оксиди?
  5. В кой ред са изразени оксиди само на двувалентни елементи?
  6. Всяка химична формула изразява задължително:
  7. Кое определение за химична реакция е най-точно?
  8. За да се изравни едно химично уравнение е необходимо:
  9. В кой ред химичното уравнение е написано пълно и вярно?
  10. Между кои от написаните съединения протича процес на неутрализация?