Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Една от посочените характеристики НЕ е характерна за домината:

  2. Първият, достигнал до нас вариант на Новия завет е създаден през:

  3. Християнството става равнопоставена на останалите религии в Рим с издаването на:

  4. Активната външнополитическа дейност на император Юстиниан І Велики (527-565) започва с:

  5. Бунтът на димотите, останал в историята с названието „Ника”, избухва през:

  6. Умението да влага християнски смисъл в прекрасните форми на античната култура се интерпретира от:

  7. Първият писмен сборник от стари обичаи и закони на франките – „Салическа правда”, е съставен при управлението на:

  8. Масираното арабско настъпление в Галия и спряно от:

  9. „Палатинската школа” в Екс ла Шапел е основана от Алкуин при управлението на:

  10. Борбата между иконоборци и иконопочитатели във Византия започва при управлението на император:

Национална олимпиада по история и цивилизация

Това е вариантът на теста за VІІІ клас по история и цивилизация от общински кръг на олимпиадата, проведена през 2009 година.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-28 23:26:30
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin