Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от следните твърдения е вярно?

  2. Нефроните са част от:

  3. Джобовидните клапи са :

  4. Мозъчната кора се появява за първи път при:

  5. Нарастването на костите на дебелина става чрез:

  6. Единствената подвижна кост в черепа на човек е:

  7. Какво представлява зъбната пулпа?

  8. Отделянето на излишната вода и непотребните вещества от тялото на ресничестите плоски червеи се извършва от:

  9. За кръвоносната система е вярно, че:

  10. Делфините принадлежат към групата на:

Биология - олимпиада общински кръг 2010

Това е тестовият вариант, който е даван на олимпиадата по биология за 8. клас на общиснкия кръг в гр. Пазарджик.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-28 23:01:59
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 33 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin